www.462net

专题www.462net | 会议聚焦 | 领导讲话 | 会议交流 | 贯彻落实 | 图片报道
 
当前位置: www.462net  >  专题聚焦  >  2017年  >  2017年年中工作会专题报道  >  图片报道
 
图片报道
 
 
2017/07/20
会议现场一
 
2017/07/20
会议现场二
 
2017/07/20
会议现场三
 
2017/07/20
会议现场四
 
2017/07/20
会议现场五
 
2017/07/20
分组讨论第1组
 
2017/07/20
分组讨论第2组
 
2017/07/20
分组讨论第3组
 
 
CopyRightwww.462netwww.462net
XML 地图 | Sitemap 地图